Azala » INFORMAZIO OROKORRA » Aurkezpena

Aurkezpena

MONDRAGON Korporazioko Kooperatiba Elkarte gisa, POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI 1979an sortu zen, bere ingurune sozio-ekonomikoari Batxilergo nahiz Lanbide Heziketan erabateko kalitatezko hezkuntza-eskaintza emateko konpromisoarekin. Unibertsitate eta lan mundurako sarbidea errazten duen eskaintza duala, instalazio onenetan eta giza eta tekniko mailako baliabide onenekin ematen dena. Hau guztia Kooperatiba Elkarte Integral formulapean kudeatua, eskualdeko Udal, enpresa, senide, ikasle eta Zentroko langileak bazkide izatea ahalbidetuz.

KALITATEARI, INGURUMENARI ETA LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOARI BURUZKO POLITIKA

Politeknika Ikastegia Txorierri  bere ingurunearen eragile gisa diharduen kooperatiba bat da, enpresen zerbitzura zuzendutako Bigarren Hezkuntza eskaintzen duena (Batxilergoa eta Lanbide Heziketa Arautua eta Ez-arautua), haien lehiakortasuna hobetzeko xedez eta enpresa berriak sortzen lagunduz. Pertsonen prestakuntza integral eta iraunkorrarekin konprometituta, berrikuntza teknologiko eta didaktikoko proiektuen garapena sustatzen du, gure inguruneko (gazteak, unibertsitatea, instituzioak) prestakuntza-beharrei erantzuteko balio duen kalitatezko zerbitzu publikoa eskaini nahirik. Gure hezkuntza-proiektuak eskola-komunitate osoaren parte-hartze demokratiko eta arduratsuan oinarritutako prestakuntza bat definitzen du, ebaluazioa hobekuntza etengaberako tresna gisa erabiliz. Gure abiapuntua da pertsonen inplikazioa eta gogobetetasuna funtsezkoak direla gure proiektuaren arrakastarako.

Politeknika Ikastegia Txorierri jakitun dago Kalitatearen, Ingurumenaren Babesaren eta Laneko Arriskuen Prebentzioaren Printzipioei bere prozesu eta zerbitzuetan eustea funtsezkoa dela bere bezeroen gogobetetasunerako

Printzipio horiek praxira eramateko, Politeknika IkastegiaTxorierrik: 

  • Eskaintzen duen zerbitzuaren Kalitatearen Kudeaketa sustatzen du, eta baita Ingurumenaren Babesa eta bere langileen Segurtasuna eta Osasuna ere, beharrezkoak diren gaitasunak eta inplikazioa gero eta gehiago sustatuz, pertsonala eta ikasleak kontsultatuz, informatuz eta prestatuz; horrekin batera, ikastegian duten jokabidea kutsadura eta laneko istripuen prebentzioaren oinarrien arabera orientatzera motibatzen ditu, arriskuak gutxituz eta Jardunbide Egokiak bultzatuz.
  • Bere jarduera garatzean, ikastegiko langileen eta gainerako alderdi interesatuen (ikasleak, zerbitzuak…) Segurtasuna zaintzen du, haien osasunak jasan litzakeen kalteen Prebentzioa bermatuz, lan-baldintzak etengabe hobetzeko konpromisoa hartuta.
  • Bere Ingurumen-kudeaketaren hobekuntza bermatzen du, bere jarduera eta zerbitzuen izaerarentzat, dimentsioarentzat eta ingurumen-inpaktuentzat egokia den Ingurumen Kudeaketako Sistema bat ezartzen eta mantentzearen bidez, inguru-giroa hobetzeko asmoz.
  • Ingurumen-helburu eta –helmugak ezarri eta berrikusten ditu, haien jarraipena egiteaz batera, Ingurumen-alderdi Esanguratsuei lotutako inpaktuak ahalik eta gehien prebenitzeko edo murrizteko (hala nola baliabide naturalen kontsumo arrazionalaren optimizazioa: ura, elektrizitatea… eta gure hondakinen kudeaketa egokia, eta abar) eta kutsadura prebenitzeko; horrekin batera, berrikus daitezkeen Helburuak eta Helmugak ezartzen dira Kalitatearen eta Laneko Arriskuen Prebentzioaren alorrean, gure jarduera prebentiboa eta ikastetxearen kudeaketa garatzeari begira.
  • Ingurumenaren Prebentzioa, Babesa eta Kontserbazioa berekin dakartzan edozein ekintzaren garapena bultzatzen du, ingurumena errespetatzeko eta berarekin konprometitzeko espiritua pertsonalaren eta ikasleen artean sustatuz.
  • Laneko segurtasuna langile eta ikasle guztiei dagokien erantzukizuna dela sinetsita, konbentzimendu hori hedatzen du erakunde osoan.
  • Baditu beharrezkoak diren bitartekoak Kalitateari, Ingurumenari eta Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legedia eta gainerako Betekizunak betetzeko.
  • Ingurumen Hezkuntza eta Kontrolari buruzko heziketa ziklo bat irakastearen alde egiten du irmotasunez, etorkizuneko profesionalak trebatzeko Ingurumen Hezkuntza eta Kudeaketaren alorrean.
  • Politika hau dokumentatuta, ezarrita, eguneratuta eta bere pertsonal osoari eta ikasle guztiei komunikatuta izateko konpromisoa hartzen du. Publikoaren esku dago, leku agerikoetan jarrita.
  • Politeknika Ikastegia Txorierriko zuzendaritzak Kudeaketa politika hau berrikusiko du aldizka, egokia izaten jarraitzen duela segurtatzeko, eta beraren aplikaziorako helburuak eta helmugak proposatuko ditu, ezarritako Kudeaketa Sistema hobetzeko xedez, horretarako beharrezkoak diren tresnak ekarriz.

 

2017ko Ekainaren 7an

Sin.: Juan Angel San Vicente | Zuzendaria

  Bilatu
Acceso a la Intranet
Politeknika Ikastegia TXORIERRI. Untzaga Ibaia Kalea 1, 48160 Derio - BIZKAIA
Tlfno: 94 403 40 60  |   Fax: 94 403 40 61  |   Email:info@txorierri.net
Q de Oro Calidad de Gestión 2006 Certificado ISO 9001 Certificado Gestión Ambiental Aenor
© 2008, Txorierri | Lege oharra - Datuen babesa